Privacy & Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Original Human Energy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Original Human Energy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Deze cookies zijn:

 • Google Analytics
 • Functionele website cookies

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacy statement voor cliënten van Original Human Energy

Original Human Energy verwerkt persoonsgegevens als je op consult komt, deel neemt aan qi gong lessen of een lezing of workshop bijwoont. Ik, Peter Janssen, oprichter van Original Human Energy, ben hiervoor verantwoordelijk en ben dus ook de functionaris gegevensbescherming. Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om.

Hieronder leg ik uit hoe ik dat doe.

De persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van een energy-consult

Waarom ik de gegevens nodig heb
Original Human Energy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het uitvoeren van energy-consulten.
 • voor het afhandelen van je betaling.
 • voor het verzenden van e-mail ten behoeve van de diensten die ik bied (consulten/lessen/nieuwsbrieven/lezingen/workshops).
 • om te kunnen bellen ten behoeve van de diensten die ik bied (consulten/lessen/nieuwsbrieven/lezingen/workshops).

Hoe lang ik gegevens bewaar
Original Human Energy zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik bewaar de gegevens gedurende onze overeenkomst en tot maximaal 5 jaar daarna.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Original Human Energy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@originalhumanenergy.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy.

Met klachten over hoe ik met je gegevens omga kun je terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Mijn site werkt met een beveiligde internetverbinding
 • De computers en telefoon, waarmee ik werk zijn wachtwoord beschermd en alleen voor mij toegankelijk.
 • Door mij gemaakte aantekeningen worden in een veilige, afgesloten omgeving bewaard.
 • Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht dan wel doorgegeven aan derden.
 • Indien noodzakelijk kan ik worden gecontacteerd door behandelaars, jij zal daar altijd van op de hoogte worden gesteld.

Als jij toch het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@originalhumanenergy.com

Ik behoud mij het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van mijn bedrijf te beschermen. Daarbij tracht ik jouw recht op privacy uiteraard altijd zoveel mogelijk te respecteren.

Daarbij behoud ik mij ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Raadpleeg deze verklaring daarom geregeld, zodat je hiervan op de hoogte bent.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op. info@originalhumanenergy.com

Peter Janssen
Original Human Energy- Stephensonstraat 38, 2014 KD Haarlem
KvK 35027219

 

 

Scroll naar top