De wetten van het universum

Energie & Massa

Sinds lange tijd weten we dat alles in het universum, waaronder ook de mens, opgebouwd is uit 2 factoren: energie en massa. Wetenschappers als Albert Einstein en Max Planck hebben inzicht gegeven in de relatie tussen energie en massa. Het is mij daardoor duidelijk geworden dat het werken aan de energiekant van de vergelijking een interessante en krachtige manier van aanpakken is.

Een moeilijkheid hierbij is dat de energetische lagen tot nu toe niet of onvoldoende meetbaar zijn volgens bestaande methodes.  Maar als mens kunnen we de energie wel degelijk waarnemen, op basis van talent en oefening.

Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics’

Albert Einstein

Consult boeken?

Scroll naar top